Informacje dla autorów referatów

Artykuły, które otrzymają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe – Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część B, poz. 1688) artykuł opublikowany w tym czasopiśmie otrzymuje 9 punktów.
Artykuły (z oświadczeniem) należy przesyłać drogą: elektroniczną na adres:
konferencja-kisib@ue.katowice.pl
lub tradycyjną adres katedry(z dołączoną wersją elektroniczną) do dnia 29 luty 2012 r.Wymogi edytorskie
Objętość artykułu: do 15 stron. Tekst należy sformatować zgodnie z wymogami Wydawnictwa Uczelnianego oraz załączyć oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.
Podpisane Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych prosimy przesłać na adres katedry lub podpisane i zeskanowane droga elektroniczną na adres:
konferencja-kisib@ue.katowice.pl