Tematyka konferencji

Blok A:

 • Subdyscypliny kreatologii i ich powiązania (w tym: ekonomia kreatywności a psychologia twórczości; ekonomia kreatywności a filozofia twórczości; ekonomia kreatywności a socjologia twórczości; ekonomia kreatywności a pedagogika twórczości);
 • Kreatywność a rodzaje działalności gospodarczej;
 • Ekonomiczne uwarunkowania kreatywności;
 • Kreatywność w wybranych obszarach funkcjonalnych organizacji (w tym w: marketingu, public relations, human capital management /HR);
 • Kreatywność a zarządzanie strategiczne;
 • Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (w tym: jego diagnozowanie i pozyskiwanie, wyzwalanie potencjału twórczego, treningi twórczości, zapobieganie  konfliktom w pracy twórczej) i związane z tym ryzyko;
 • Ekonomiczne konsekwencje patologii twórczości (w tym: „kreatywnej księgowości”).

Blok B:

 • Kreatywność a innowacyjność i konkurencyjność organizacji i gospodarki;
 • Systemy Business Intelligence, Systemy Zarządzania Relacjami z Klientami, Systemy ERP, odkrywanie wiedzy;
 • Inteligentne produkty i usługi elektroniczne;
 • Media społecznościowe i ich wykorzystanie w ekonomii;
 • Komputerowe wspomaganie kreatywności i innowacyjności;
 • Organizacje wirtualne, telepraca i e-learning;
 • Systemy wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja i systemy pracy grupowej.