Opłaty

Opłata konferencyjna – z referatem: 550 zł
Obejmuje:

  • publikację referatu (po pozytywnej recenzji);
  • książkę z referatami;
  • obiad.

Opłata konferencyjna – bez referatu: 250 zł
Opłaty prosimy wnosić na konto:
65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Koniecznie z dopiskiem: konferencja: kzo oraz kie i nazwiskiem uczestnika.

Opłaty nie obejmują noclegów (do samodzielnej rezerwacji: organizatorzy podadzą listę najbliżej położonych Uczelni).