Ważne terminy

  • 29 luty 2012 r.- przesłanie formularza zgłoszeniowego na konferencję
  • 15 marzec 2012 r.- nadesłanie referatu ( w jęz. polskim) wraz z ich streszczeniem (w jęz. polskim i jęz. angielskim) i tytułem w jęz. angielskim.
  • 15 marzec 2012 r.- wniesienie opłaty konferencyjnej na niżej podane konto
  • 29 czerwiec 2012 r.- przesłanie przez organizatorów szczegółowego programu konferencji

Karta zgłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej:
Formularz zgłoszeniowy
Referaty i streszczenia prosimy przesyłać na adres e-mail konferencji: lub na podane adresy do korespondencji.