Kreatywność i systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych

Szanowni Państwo!

W imieniu Katedry Zarządzania Organizacjami oraz Katedry Informatyki Ekonomicznej pragniemy serdecznie podziękować za liczne przybycie, włożony wkład i zaangażowanie w przygotowanie artykułów, jak również ich wygłoszenie podczas konferencji pt. „Kreatywność i systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych”.

Z opinii, jakie uzyskaliśmy od Państwa w trakcie konferencji wynika, że był to czas dobrze zainwestowany, gdyż został wykorzystany na poszerzenie interdyscyplinarnej wiedzy, wymianę spostrzeżeń i doświadczeń oraz poznanie ciekawych ludzi.
Bez Państwa aktywnego udziału realizacja konferencji nie byłaby możliwa.

Gorąco zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć – Konferencja w obiektywie

 

Serdecznie dziękujemy.

 

 

Z dnia 19.09.2012 r.

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zapraszamy Panią/a oraz Państwa współpracowników do udziału w jednodniowej konferencji naukowej na temat:

„Kreatywność i systemy inteligencji biznesowej
jako przedmiot badań ekonomicznych”.

Konferencja odbędzie się 20 września 2012 r. w Katowicach (dojazd), a Państwa udział w niej będzie dla nas zaszczytem.

Ze względu na napięty program konferencji, przyjęto, że czas wystąpienia to 15 minut, z czego 12 minut dotyczy prezentacji referatu, a 3 minuty przeznacza się na dyskusję, w czasie której uczestnicy konferencji mogą zadawać pytania prelegentowi.

Poniżej zamieszczono program konferencji do pobrania:

Program konferencji „Kreatywność i systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych (pobierz)”

Głównym celem konferencji jest wymiana myśli na temat miejsca ekonomii w kreatologii (interdyscyplinarnej wiedzy o twórczości) oraz zastosowań wiedzy kreatologicznej w praktyce gospodarczej (w tym: w zakresie budowania systemów inteligencji biznesowej). Jego realizacji ma służyć próba określenia zakresu zagadnień wchodzących w zakres ekonomii kreatywności oraz powiązań pomiędzy nią a innymi obszarami kreatologii oraz zarządzania kreatywnością.

Pragniemy Państwa zachęcić do przygotowania opracowań (do 20000 znaków- 0,5  arkusza), które (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) będą opublikowane w „Studiach Ekonomicznych – Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (dotychczas 9 punktów – prace są recenzowane bez ujawnienia nazwisk autorów).

Mamy nadzieję, że program naszej konferencji zainteresuje Państwa, co zaowocuje przygotowaniem ciekawego materiału do dyskusji i publikacji.

Do zobaczenia w Katowicach!
Prof. dr hab. Anna Lipka
Prof. dr hab. inż. Celina Olszak